Barnehage

På gården er også en privat barnehage med to avdelinger. Barnehagen har 46 plasser til sammen.
Barna har muligheten til å utnytte deler av gården til å leke på. Barnehagen tilbyr derfor en sunn
kombinasjon av gårdsliv og tradisjonell barnehage.