Barnehage

På gården er også en privat barnehage med to avdelinger. Barnehagen har 46 plasser til sammen.

Barna har muligheten til å utnytte deler av gården til å leke på.

Barnehagen tilbyr derfor en sunn kombinasjon av gårdsliv og tradisjonell barnehage.