Jordhus

Boligen er bygd ned i terrenget i en byggestil som er mer utbredt i USA, kalt «Earth shelter house».

Prinsippet er å skjerme huset for vær og vind, og dermed spare energi. Huset sto ferdig i januar 1982, og er det første av sitt slag bygd i Norge.

Jordhuset har i 14 år vært brukt av fylkeskommunnen og bufetat som bokollektiv og som ressurssenter for fosterhjem. Den spesielle arkitekturen tror vi gjør noe med mennesket og det er nok en av årsakene til de gode resultatene som ble oppnådd ved bruk av Steindal Gård.

Bufetat brukte gården frem til 2010.