Inn på Tunet

Inn På Tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Dette er i hovedsak tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i kommunen.

www.innpaatunet.no

Steindal Gård er en Inn På Tunet Gård. Mye av det som er på Steindal Gård er Inn På Tunet aktiviteter:

  • Barnehage
  • Arbeidstrening
  • Skole/SFO
  • Ridning